Nota biograficzna

Adwokat Adam Kozioziembski ukończył studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu w 2007 roku. Na studiach jako specjalizację wybrał prawo cywilne ze szczególnym wskazaniem na zagadnienia związane z szeroko pojętą odpowiedzialnością odszkodowawczą.

Począwszy od 2010 roku jest członkiem Kujawsko Pomorskiej Izby Adwokackiej z siedzibą w Toruniu. Aplikację adwokacką odbywał w renomowanych toruńskich kancelariach, zdobywając doświadczenie u boku wieloletniego Dziekana ORA Toruń adwokata Jana Kwietnickiego oraz adwokata Jacka Brudzyńskiego. Od 2013 roku prowadzi własną Kancelarię Adwokacką.

W ramach prowadzonej praktyki adwokat Adam Kozioziembski specjalizuje się w prowadzeniu spraw karnych oraz karnych wykonawczych. Prowadzi również sprawy cywilne, wśród których przeważają sprawy z zakresu prawa zobowiązań oraz prawa spadkowego. Adwokat Adam Kozioziembski występuje w sprawach z zakresu prawa pracy i prawa rodzinnego, w ramach których prowadzi sprawy dotyczące ustalenia obowiązku almientacyjnego oraz określenia sposobu kontaktu z dzieckiem. Posiada również szerokie doświadczenie w prowadzeniu spraw rozwodowych. Obsługuje zarówno klientów indywidualnych, jak i osoby prawne, w szczególności spółki z ograniczoną odpowiedzialnością.

Adwokat Piotr Domański ukończył studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu w 2008 roku. Pracę magisterską, której tematem było "Obywatelskie nieposłuszeństwo" obronił w Katedrze Prawa Konstytucyjnego pod kierunkiem Prof. zw.dr.hab. Zbigniewa Witkowskiego.

Począwszy od 2010 roku jest członkiem Kujawsko Pomorskiej Izby Adwokackiej z siedzibą w Toruniu. Aplikację adwokacką odbywał w renomowanych toruńskich kancelariach, zdobywając doświadczenie u boku wieloletniego Dziekana Okręgowej Rady Adwokackiej w Toruniu adwokata Jana Kwietnickiego oraz obecnego Dziekana Okręgowej Rady Adwokackiej w Toruniu, adwokata Wiktora Indana-Pykno. W 2012 roku został wyróżniony przez Prezesa Naczelnej Rady Adwokackiej adwokata Andrzeja Zwarę. Od 2013 roku prowadzi własną Kancelarię Adwokacką. Pełni funkcję zastępcy zeskretarza Okręgowej Rady Adwokackiej w Toruniu.

W ramach prowadzonej praktyki adwokat Piotr Domański specjalizuje się w prowadzeniu spraw z zakresu prawa rodzinnego oraz prawa pracy. w ramach których najczęściej prowadzone są sprawy dotyczące ustalenia obowiązku alimentacyjnego oraz określenia sposobu kontaktu z dzieckiem, rozwody, ustalenie rozdzielności majątkowej, odszkodowania a także roszczenia o przywrócenie do pracy. Adwokat Piotr Domański występuje także w sprawach karnych oraz wykonawczych. Obsługuje zarówno klientów indywidualnych, jak i osoby prawne.