Prawo pracy

Usługi Kancelarii obejmują zarówno zbiorowe, jak i indywidualne prawo pracy.

W zakresie indywidualnego prawa pracy służymy pomocą przy opracowywaniu dokumentacji pracowniczej, umów o pracę, umów o zakazie konkurencji, umów szkoleniowych oraz kontraktów menedżerskich. Wspieramy naszych Klientów w procesie rozwiązywania stosunków pracowniczych.

Zapewniamy reprezentowanie Klientów w negocjacjach oraz sprawach sądowych dotyczących sporów pracowniczych, a także w sprawach mobbingu oraz dyskryminacji.
Kancelaria Adwokacka świadczy usługi również na rzecz menadżerów w sprawach związanych z ich zatrudnieniem.

W zakresie zbiorowego prawa pracy wspomagamy naszych Klientów w konsultacjach oraz rozmowach ze związkami zawodowymi. Służymy radą przy formułowaniu i negocjowaniu układów zbiorowych pracy i innych porozumień zbiorowych pomiędzy pracodawcami a związkami zawodowymi. Sporządzamy regulaminy pracy oraz regulaminy wynagradzania.
Na zlecenie Klientów analizujemy charakter oraz rodzaj pracy oraz sugerujemy zastosowanie indywidualnie zaprojektowanych systemów wynagradzania.

W sprawach spornych opracowujemy strategie prowadzenia sporów zbiorowych.

Doradzamy również naszym klientom w kwestiach bezpieczeństwa i higieny oraz czasu pracy.