Prawo gospodarcze

• tworzenie podmiotów gospodarczych i ich rejestracja
• zmiany w KRS
• tworzenie i opiniowanie projektów umów
• tworzenie i opiniowanie projektów uchwał spółek
• podniesienie kapitału zakładowego
• obniżenie kapitału zakładowego
• rozwiązanie spółki
• likwidacja spółki