Prawo rodzinne

• Rozwód
• Separacja
• Unieważnienie małżeństwa
• Podział majątku
• Kontakty z dzieckiem
• Władza rodzicielska (ograniczenie, pozbawienie)
• Alimenty (ustalenie, zmiana, uchylenie)
• Adopcja (adopcja zagraniczna)
• Intercyza (umowy majątkowe małżeńskie)
• Przymusowy ustrój majątkowy
• Zgoda sądowa na czynności prawne
• Zadłużenia małżonka