Prawo rodzinne, rozwody

Świadczymy kompleksową pomoc z zakresu prawa rodzinnego. Nie tylko przeprowadzimy rozwód, separację, a także unieważnienie małżeństwa. Zajmiemy się także wszystkimi aspektami związanymi z rozwiązaniem małżeństwa. Kancelaria zapewnia pomoc przy podziale majątku wspólnego byłych małżonków oraz ustaleniu sposobu sprawowania władzy rodzicielskiej nad małoletnimi dziećmi po orzeczeniu rozwodu. Adwokaci zajmą się również kwestią ustalenia, bądź zmiany wysokości alimentów.

Oprócz spraw związanych z rozwodem oferujemy pomoc prawną w przypadku adopcji (również zagranicznej) czy też sporządzania umów małżeńskich jak np. intercyza. Służymy poradą także w sytuacji zadłużenia małżonka i podejmujemy czynności prawne mające na celu uniknięcie odpowiedzialności za długi partnera.

Nasza Kancelaria adwokacka w Toruniu świadczy zarówno usługi konsultacji oraz porad prawnych, jak i sporządzania czy opiniowania pism i umów. Nasi prawnicy reprezentują także klientów podczas postępowania sądowego, administracyjnego bądź egzekucyjnego.

Świadczymy pomoc w następujących dziedzinach prawa rodzinnego: