Prawo spadkowe

Zespół Kancelarii oferuje Państwu wszechstronną obsługę spraw z zakresu sprawa spadkowego. Adwokaci doradzają przy przeprowadzeniu notarialnego poświadczenia dziedziczenia oraz zapewniają Klientom reprezentację przez Sądmi w ramach spraw o stwierdzenie nabycia spadku. Adwokaci prowadzą postępowania związane z nabyciem spadku zarówno na podstawie ustawy, jak i na podstawie testamentu. Zapewniamy pomoc przy unieważnieniu testamentu, w tym testamentu notarialnego oraz ustnego.

W ramach spraw o stwierdzenie nabycia spadku Adwokaci pomagają ocenić sytuację majątkową spadkodawcy, w tym wysokość długów spadkowych. Doradzamy w zakresie odpowiedzialności za dlugi spadkowe. Kancelaria wspomaga Panstwa w powzięciu decyzji o przyjęciu spadku wprost, z dobrodziejstwem inwentarza, bądź odrzuceniu go. W ramach postępowania Adwokaci opracowują niezbędne pisma i wnioski w sprawie.

 

Po dokonaniu notarialnego poświadczenia dziedziczenia lub uzyskaniu sądowego stwierdzenia nabycia spadku należży przeprowadzić dział spadku. Klientom Kancelarii doradzamy przy określeniu darowizn zaliczanych na schedę spadkową oraz takich, które nie powinny być na nią zaliczane. Adwokaci proponują kompleksową pomoc prawną w zakresie przygotowania wniosku do sądu oraz reprezentują Klinta przez cały czas trwania postępowania sądowego. Adwokaci zajmują się również przygotowaniem stosownych umów dotyczących pozasądowego rozwiązania kwestii podziału majątku spadkowego, dbając jednocześnie o najlepszy interes Klienta.

 

W przypadku gdy bliscy spadkodawcy nie otrzymali należnego im udziału w spadku, przysługuje im roszczenie o tzw. zachowek, stanowiący swoistą rekompensatę za pominięcie przy spadkobraniu. Adwokata Adam Kozioziembski oraz adwokat Piotr Domański zapewniają pomoc przy ustaleniu wysokości należnego zachowku, a także zapewniają pomoc przy reprezentacji przed Sądem. W ramach świadczonej Klientom pomocy adwokaci przygotowują wszelkie pisma procesowe oraz uczestniczą w negocjacjach ugodowych.

 

Adwokaci zapewniają pomoc przy sposobie wyboru formy testamentu, rozwiewając wątpliwości z tym związane i wskazując na ewentualne zagrożenia dla pełnej realizacji woli spadkodawcy. Doradzają w zakresie przesłanek i mozliwości wydziedziczenia spadkobierców ustawowych a także umieszczenia w testamencie stosownych zapisów i poleceń testamentowych.