Obsługa firm

Kancelaria świadczy usługi w zakresie stałej obsługi prawnej klientów prowadzących działalność gospodarczą, a także spółek i innych podmiotów gospodarczych.

W ramach obsługi prawnej Kancelaria zapewnia kompleksowe doradztwo prawne we wszystkich aspektach prowadzonej przez naszych klientów działalności. Stała obsługa prawna firm obejmuje m.in.:

• udzielanie porad prawnych związanych z bieżącą działalnością Klienta,
• sporządzanie pism sądowych i innych z zakresu postępowań przed sądami, organami administracji oraz instytucjami publicznymi,
• opiniowanie i przygotowywanie umów, statutów, regulaminów,
• sporządzenie opinii prawnych oraz informacji w zakresie stosowania prawa
• udzielanie informacji prawnych o zmianach w obowiązujących przepisach prawa
• reprezentowanie Klienta w sporach z dłużnikami,
• reprezentowanie Klienta przed sądami, organami administracji, a także występowanie w sprawach przed organami egzekucyjnymi,
• prowadzenie spraw pracowniczych,
• windykacja wierzytelności.

Ponadto, z związku z obsługą spółek prawa handlowego Kancelaria świadczy usługi polegające na:

• zakładaniu i rejestracji spółek prawa handlowego,
• zmiany umów i statutów spółek oraz rejestracja zmian w KRS,
• rozwiązywaniu i likwidacji spółek,
• przekształceniach i podziałach spółek,
• analizie i opiniach prawnych dla podmiotów gospodarczych
• Stała obsługa prawna firm jest realizowana na podstawie umowy, którą Kancelaria zawiera ze swoimi klientami. Treść umowy jest zawsze dostosowana do indywidualnych potrzeb klienta. Umowa o stałą obsługę prawną zapewnia klientowi korzystne warunki współpracy z Kancelarią i możliwość skorzystania z pomocy prawników w każdym czasie.

Zapraszamy do skorzystania z usług Kancelarii.