Windykacja należności

• Sądowa windykacja należności
• Negocjacje z dłużnikami
• Wezwanie do zapłaty
• Windykacja należności zagranicznych
• Uzyskiwanie, zaskarżanie nakazów zapłaty
• Elektroniczne postępowanie upominawcze
• Europejskie postępowania nakazowe
• Wykonywanie, uznawanie polskich wyroków zagranicą (w UE oraz poza UE)
• Wykonywanie zagranicznych wyroków w Polsce
• Ugody sądowe, pozasądowe
• Zabezpieczanie wierzytelności