Windykacja należności

Zapewniamy kompleksową pomoc prawną przy dochodzeniu wierzytelności od dłużników. Prowadzona przez nas windykacja nie ogranicza się do wysłania wezwań do zapłaty. Oferujemy przedsądowe próby odzyskania należności oraz negocjacje z dłużnikami.

W przypadku braku możliwości polubownego rozwiązania sprawy podejmujemy czynności prawne związane z sądową windykacją. Nasi adwokaci reprezentują wierzycieli na każdym etapie postępowania przedsądowego, sądowego oraz egzekucyjnego.

Zapewniamy również pomoc przy egzekucji polskiego wyroku w innych krajach Unii Europejskiej i nie tylko, a także przy wykonywaniu zagranicznych wyroków w Polsce.

Nasza toruńska kancelaria prawna kieruje swoje usługi również do dłużników. Zapewniamy pomoc przy prowadzeniu mediacji oraz podpisaniu ugody zabezpieczającej interesy obu stron postępowania. W przypadku wątpliwości w zasadność nakazu zapłaty podejmujemy czynności związane z jego zaskarżeniem.

Usługi świadczymy zarówno dla osób prywatnych, jak i przedsiębiorstw na terenie Torunia i okolic województwa kujawsko-pomorskiego.

W zakres oferowanych przez kancelarię działań windykacyjnych wchodzi: